Het Bestuur

Gerda, Karin, Alex, Werner, Maartje, Bert & Jeroen
Werner, Maartje, Bert & Jeroen
Gerda, Karin, Alex

Het bestuur van de Oranjevereniging te Weesp bestaat sinds jan. 2020 uit de volgende personen:

 • Mw. G. de Weerdt, voorzitter
 • Dhr. W. Taube-Petrignani, vice-voorzitter
 • Mw. M. Aleman, secretaris
 • Dhr. A. Otten, penningmeester
 • Dhr. J. Stork, algemeen best. lid
 • Mevr. A. Deurloo, algemeen best. lid

Zij bedanken het voorgaande bestuursleden voor al het fantastische werk dat zij verricht hebben de afgelopen jaren. Dank!

 • Mw. K. Sonneveld, voorzitter
 • Dhr. H. Schulp, ledenadministratie
 • Erelid: Dr. H. Burggraaff, voorzitter
 • Mw. D. Oude Elberink, algemeen lid
 • Erelid: A. Visser, oud-burgemeester van Weesp
 • Erelid: Mw. A. Westra, secretaris
 • Erelid: Dhr. T. Westra