Zing het Wilhelmus mee om 10:00

Koningsdag gaat dit jaar om meer saamhorigheid (op afstand) dan andere jaren, in een enorm bewogen tijd met maatregelen die impact hebben op iedereen. Maar wij wonen in Nederland en laten ons niet klein krijgen!
En op Koningsdag – een dag ter ere van de verjaardag van onze koning, we niet hoeven te werken – laten we horen dat we samen de strijd aan kunnen!
Je maintiendrai!

Daarom zingen we samen om 10:00 met heel Nederland het eerste en het zesde couplet van ons volsklied: het Wilhelmus. Onderstaand de tekst.

ZORG VOOR 1.5m AFSTAND!!!!

Het Wilhelmus

Vers 1
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
Vers 6
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.