Koningsdag 2022

Hallo Weesp! Tjonge. En dan nog wat meer…

We zijn nu stadsgebied Weesp. De Weesper-Week is een geweldig initiatief, en ook vele andere zaken houdt menig Weesper bezig. Op de eerste plaats natuurlijk de oorlog, wij wensen allen snel weer vrede toe en saamhorigheid!

Er is nog niet veel gecommuniceerd vanuit de Oranjevereniging Weesp, en dat heeft meerdere redenen. Zoals jullie weten of anders kunnen indenken zijn wij een groep vrijwilligers die verbondenheid op Koningsdag belangrijk vinden, en graag een spetterend feest willen geven. Zoals we dat in eerdere jaren ook gedaan hebben en zelf tijdens de pandemie nog een geweldig aanbod aan leuke dingen hebben georganiseerd. Dit doen wij momenteel met zijn 6-en in onze vrije avonden. We hebben allemaal een full-time baan, meerdere (kleine) kinderen en zijn ook actief voor Weesp in bijvoorbeeld het theater Wesopa, een koor, hockey, voetbal, roeien, etc.

Hoe ziet een Koningsdag planning/jaar er uit eigenlijk?

In de periode september tot het einde van het jaar organiseren we een ALV, en regelen het administratieve gedeelte rondom de vergunning, evalueren, verzinnen nieuwe plannen.

Begin van het jaar gaan we dan aan de slag met huren van toestellen, het passen en meten voor het plaatsen, regelen van vrijwilligers, en komen de leuke zaken aan bod: badeendjes verzamelen, schoolflyer, fietsoptocht uitzetten, afspraken met bands en koren, prijzen regelen, en nog veel meer.

Overgang van Weesp naar… Amsterdam

Dit jaar zijn hebben we echter door de overgang van stad naar stadsgebied nogal wat meer tijd in het onderzoeken wat er allemaal geregeld moet worden om aan de Amsterdamse beleidsregels te voldoen, en zelfs met ondersteuning van vergunningsmedewerkers zijn er grote vraagtekens. Nu nog steeds is er geen duidelijkheid ondanks de belofte dat het coulant – vanwege de overgang – bekeken wordt. Dit is iets waarvan we 90 dagen geleden in voorgaande jaren al niet meer mee bezig zouden zijn. De tijd tikt, en met de gewijzigde regels, bureaucratie en organisatiedruk die we ondervinden vanuit gemeente Amsterdam, zien wij niet voldoende tijd om een vol programma te realiseren.

Teleurstellend, ja. Wij huilen om wat er gebeurd met het voortzetten van een 118 jaar oude traditie dat Koningsdag in Weesp georganiseerd wordt door de Oranjevereniging in samenwerking met de Gemeente. De saamhorigheid en het samenspel van de Oranjevereniging Weesp en gemeente Amsterdam lijdt onder de regels van een grote stad zijn die klaarblijkelijk liever ziet dat elke wijk een apart klein feestje organiseert en dit achter onze rug om communiceert. Ik zien geen coulance of steun. Ik zie het aanroepen tot verdeeldheid onder de Weespers.

Onze voorzitter, Gerda de Weerdt, probeert al sinds begin dit jaar om dit via de juiste kanalen te laten communiceren. De bestuursleden neigden na maanden extra tijd (gestoken alleen in de vergunning en de begroting) om het feest af te blazen omdat we een KNALfeest willen voor jullie, waar we trots op kunnen zijn en er nog veel onduidelijk en niet geregeld was. Begin deze week heeft zij met man en macht geprobeerd er nogmaals aandacht voor te krijgen, en dat is gelukt, een artikel in het WeesperNieuws.

Focus in het artikel lijkt dat het gaat om geld, het begrotingstekort van 8.000. Er wordt niet gerept over het feit dat de begeleiding, steun, coulance weg is gebleven, en dat het 3 maanden langer duurt om 60% van de onzekerheden beantwoord te krijgen, en de resterende 40% weten we tot de dag van vandaag nog niet. Vanwege het financiële tekort zijn we benaderd en gesteund door velen (dank, dank, dank!).

Een dag later lezen jullie dat er goed nieuws is; een financiële ondersteuning van 50% van het tekort door de gemeente, dus Koningsdag kan doorgaan, mits we voldoende vrijwilligers hebben. Door de financiële steun van Weespers (nogmaals dank, dank, dank) en de spaarzame afgelopen 2 jaar is het begrotingsprobleem voor 2022 wél van de tafel. De volgende grote uitdaging is dan het gebrek aan vrijwilligers, maar dat is niet het enige natuurlijk. Duidelijk is, dat er meer tijd nodig is om alles te organiseren en dat we JULLIE hulp nodig hebben! Help mee en klik hieronder om ons dat te laten weten!

Conclusie: alles uit de kast halen!

Dus jullie eigen Oranjevereniging gaat alles uit de kast halen om er een Oranje feestdag van te maken! We negeren alle troubles en zetten ons beste beentje voor. Er worden dus geen garanties gegeven over het programma!

Een tip van de sluier: kinder vrijmarkt: JA, om 11:00 op het Grote Plein: JA.. voor de rest: houdt de site in de gaten, of het WeesperNieuws. Beide zorgen voor verassingen.

Werner Taube-Petrignani
Vice-Voorzitter Oranje Vereniging Weesp