Oproep voor alle leden: ALV 2021

25 november 2021 om 20h30 vindt de Algemene LedenVergadering (ALV) 2020 van de Oranjevereniging Weesp plaats.

Alle leden zijn van harte welkom en hebben inmiddels, of zullen heel binnenkort de officiële uitnodiging per post ontvangen.

Vanwege de COVID situatie zullen wij onze Algemene Ledenvergadering (ALV) dit jaar ook digitaal uitzenden middels het Youtube kanaal van de Oranjevereniging.

Focus zal dit jaar de komende 2022 Koningsdag zijn waarbij we het Weespse proces zullen moeten uitwisselen met het Amsterdamse.

Op verzoek wordt de jaarrekening 2020 toegestuurd, op de ALV zullen wij deze doorlopen via het scherm.

Vice-Voorzitter: Werner Taube-Petrignani