2020 – ALV notulen & Jaarverslag

Allereerst onze dank aan alle leden die bij de Algemene Ledenvergadering 2020 konden zijn. Mede dank zij jullie weten we dat we de juiste koers varen en blijven we scherp op waar we voor staan.

Tijdens de vergadering…

Daarnaast was dit onze eerste digitale Algemene Ledenvergadering. Deze is goed bezocht en soepel verlopen. De agenda is nauwlettend gevolgd middels een slideshow. De belangrijkste onderwerpen waren: het gewijzigde programma in verband met Corona met dank aan het bestuur voor de creatieve oplossing, de groei in eigen vermogen vanwege verminderde uitgaven en dank voor alle lieve sponsoren, leden, en vooral hoe we in 2021 Koningsdag willen vieren. Hierbij houden we al rekening met dat evenementen nog niet toegestaan zullen zijn.

Wederom willen we de Rabobank Club Actie ONWIJS bedanken voor hun financiële steun.

De notulen, presentatie en het visuele verslag kunt u hier downloaden of middels de knoppen hieronder.