Oproep voor de leden: ALV 2020

17 november 2020 om 20h30 vindt de Algemene LedenVergadering (ALV) 2020 van de Oranjevereniging Weesp plaats.

Alle leden zijn van harte welkom en hebben inmiddels, of zullen heel binnenkort de officiële uitnodiging per post ontvangen.

Vanwege de COVID situatie zijn wij genoodzaakt onze Algemene Ledenvergadering (ALV) dit jaar digitaal te organiseren. Het is niet ingewikkeld om digitaal aan te sluiten bij onze ALV. Het enige wat u hiervoor moet doen, is uzelf aanmelden en uw email adres doorgeven voor 10 november 2020 via: info@oranjeverenigingweesp.nl. Vermeld in de mail behalve uw mailadres alstublieft ook uw volledige naam.

U ontvangt dan enkele dagen van tevoren een mail met instructies, een link waar u op door kunt klikken om digitaal mee te kunnen luisteren met de vergadering. Mocht u vragen hebben kunt u deze ook vooraf indienen per email of telefoon (zie bovenaan deze brief).

Op verzoek wordt de jaarrekening 2019 toegestuurd, op de ALV zullen wij deze doorlopen via het scherm.

Vice-Voorzitter: Werner Taube-Petrignani