ALV 2019: Check!

De algemene ledenvergadering zit er weer op. Op een wat mistroostige avond in de Parochie van Levend Water hebben we als voltallig bestuur drie leden mogen verwelkomen.

Het grootste gedeelte is gelijk gebleven aan afgelopen jaar. Enkele wijzigingen die het opmerken waard zijn: een wijziging in de algemene bestuursleden, het aantal leden neemt ondanks vergrijzing niet af, er zijn nog een boel leuke ideeën voor 2020 en zoals altijd wordt het mooi weer.

De notulen kunt u hieronder downloaden en lezen. Fouten onder voorbehoud en kunt u melden via info@oranjeverenigingweesp.nl.