Symposium: Opstand Oranje Oudewater – 6 oktober 2018

Aan alle leden van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV)

Geachte leden,

Dit jaar wordt groots herdacht dat in 1568 de Tachtigjarige Oorlog begon. Ter gelegenheid hiervan organiseren de Vereniging van Christen-Historici, de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau en de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen op zaterdag 6 oktober van 12.30 tot 17.30 uur het symposium Opstand, Oranje, Oudewater. Namens het bestuur van de KBOV wil ik u, uw bestuur, uw vrijwilligers, uw leden, hiervoor van harte uitnodigen.

Tijdens deze bijeenkomst zullen diverse sprekers ingaan op de Oranjes in de zestiende en zeventiende eeuw. Familieleven, hofcultuur, vriendschappen en hun optreden tijdens en na de Tachtigjarige Oorlog komen uitvoerig aan bod. Zie bijlage voor het programma.

De toegang tot het symposium is gratis, maar in verband met het beperkte aantal plaatsen en de catering is aanmelden noodzakelijk. Opgeven kan door een email te sturen aan: jcsnel@che.nl

Document met meer informatie: Symposium-Opstand-Oranje-Oudewater