Het Bestuur

Het bestuur van de Oranjevereniging te Weesp bestaat sinds jan. 2018 uit de volgende personen:

 • Mw. G. de Weerdt, voorzitter
 • Dhr. W. Taube-Petrignani, vice-voorzitter
 • Mw. M. Aleman, secretaris
 • Dhr. A. Otten, penningmeester
 • Mw. K. Sonneveld, algemeen lid
 • Dhr. J. Stork, algemeen lid

Zij bedanken het voorgaande bestuur voor al het fantastische werk dat zij verricht hebben de afgelopen jaren.

 • Mw. A. Westra, secretaris
 • Dhr. H. Schulp, ledenadministratie
 • Mw. D. Oude Elberink, algemeen lid
 • Erelid: A. Visser, oud-burgemeester van Weesp
 • Erelid: dr. H. Burggraaff